20. 7. 2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 8. 7. 2020 Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Oproti vládnímu návrhu zůstaly zachovány odpočty úroků z úvěrů, které mohou být odečteny z daňového základu, tento limit se však sníží ze 300 tis. na 150 tis. Kč. Zrušení placení daně se zpětně bude týkat i roku 2020. Legislativní proces tím ale nebyl zatím ukončen, […]

Přečtěte si více
20. 7. 2020

Zavedení smluvní pokuty u nájmů

Novela nově umožňuje sjednání smluvní pokuty u nájmů. Do této doby se k ustanovením o smluvní pokutě sjednaných ve smlouvách o nájmu nepřihlíželo. Novela zakotvila omezenou možnost sjednat smluvní pokutu. Od 1. července 2020 bude možné sjednat jistotu, smluvní pokutu či jejich kombinaci k zajištění plnění povinností nájemce. Omezení je však co do výše. V souhrnu […]

Přečtěte si více
20. 7. 2020

Omezení předkupního práva spoluvlastníků

Nová právní úprava nabyla účinnosti 1. 7. 2020. Byla-li tedy uzavřena kupní smlouva po 1. 7. 2020 včetně, vztahuje se na tuto smlouvu již novela občanského zákoníku. Novela se vrátila k původnímu znění účinnému od roku 2014, která stanoví předkupní právo spoluvlastníků pouze v časově a osobně omezeném rozsahu. Předkupní právo mají spoluvlastníci pouze v […]

Přečtěte si více
6. 6. 2020

Co ovlivňuje cenu nemovitosti

Cena, za kterou se nemovitost výsledně prodá, záleží na celé řadě faktorů a parametrů. Každému je jasné, že důležité je místo, kde se nemovitost nachází, stav nemovitosti apod. Jaké parametry pomohou získat prodávajícímu vyšší cenu nebo naopak kupujícímu nižší? Chceme se s vámi podělit o naše zkušenosti, zde si můžete přečíst přehled nejdůležitějších vlivů na cenu vaší nemovitosti. Co může zvýšit […]

Přečtěte si více
DWeis.cz
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram