Martin Hofmann +420 605 246 386

Ing. Hana Kvasničková +420 777 762 775

Právní služby

Prodej, pronájem či jakékoliv jiné nakládání s nemovitostí s sebou nese potřebu právně tyto situace popsat. Dobře sepsanou smlouvou lze předejít mnoha následným komplikacím, statistiky hovoří o tom, že kolem 90% následných sporů, reklamací a dohadů vyplývá z nedostatečně popsaných smluvních podmínek.

Zákony, předpisy a vyhlášky související s vlastnickými či nájemními vztahy se mění a vyvíjejí a někdy může být složité a časově náročné se v nich v celé šíři souvislostí zorientovat.

Spolupracujeme s advokáty, kteří se věnují realitnímu právu a jsou velmi zkušení a orientovaní v této problematice.

Nejčastěji je potřeba zajistit:

·         Sepsání kupní nebo nájemní smlouvy

·         Poskytnutí advokátní úschovy

·         Zasmluvnění práv zapisovaných do katastru nemovitostí (různá věcná břemena – např. věcné břemeno dožití, cesty a průjezdu, používání studny apod.)

·         Zajištění předkupního práva

·          

Každá transakce je unikátní a přináší mnoho otázek.

Nejčastější z nich uvádíme:

Prodej – koupě – vlastnictví nemovitosti:

·         Co všechno musí obsahovat kupní smlouva? A co ve smlouvě mohu změnit?

·         Je potřeba pro prodej/koupi mít tzv. energetický štítek (PENB)?

·         Co to je AML formulář?

·         Kdy je smlouva platná a kdy je účinná?

·         Jak a kdy uplatnit předkupní právo?

·         Je lepší advokátní, notářská nebo bankovní úschova?

·         Bydlím v zahraničí, ale potřebuji prodat nemovitost v ČR – jak to zařídit?

 

Pronájem nemovitosti:

·         Jak vypovědět nájemní smlouvu (ať už jde o nájemníka či pronajímatele)?

·         Jaké opravy musí hradit nájemník ze svého? A jaké vlastník?

·         Kdy musí majitel vrátit kauci?

·         Může mít v pronajatém bytě nájemník trvalé bydliště?

·         apod.

 

Další situace:

·         Jak mohu zřídit věcné břemeno?

·         Jak vypořádat spoluvlastnictví nemovitosti?

·         Mohu napsat nemovitost na nezletilé děti?

·         Jak vypořádat SJM?

·         Vlastním část domu, ale nebydlím tam – musím platit opravy?

·         Kdy se musí založit SVJ (sdružení vlastníků jednotek)?