Zavedení smluvní pokuty u nájmů

Novela nově umožňuje sjednání smluvní pokuty u nájmů. Do této doby se k ustanovením o smluvní pokutě sjednaných ve smlouvách o nájmu nepřihlíželo. Novela zakotvila omezenou možnost sjednat smluvní pokutu. Od 1. července 2020 bude možné sjednat jistotu, smluvní pokutu či jejich kombinaci k zajištění plnění povinností nájemce. Omezení je však co do výše. V souhrnu totiž jistota, smluvní pokuta či jejich kombinace nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Bude tak možné sjednat např. jistotu ve výši jednoho nájemného a zároveň smluvní pokutu ve výši dvou nájemných. Upozorňujeme, že stále přetrvává právo nájemce na úrok ze složené jistoty, a to alespoň ve výši zákonného úroku.

DWeis.cz
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram