Informace o zpracování osobních údajů Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a ve shora umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost
HOFMANN & Partners s.r.o.
vlastník licence RE/MAX Art
IČO 04913507
se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255583,
kontaktní údaje: hofmann.cz@gmail.com (“KS”),
za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky týkající se práce makléře či společnosti HOFMANN & Partners s.r.o. KS bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete. V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Vám společnost HOFMANN & Partners s.r.o. zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů ve společnosti HOFMANN & Partners s.r.o. je dostupný na: https://hofmann-partners.cz/.

Právní základ:
KS bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy. KS bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování. KS a další subjekty společnosti HOFMANN & Partners s.r.o. bude zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování. Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky. Příjemci: Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky předá KS Osobní údaje uvedené realitní kanceláři společnosti HOFMANN & Partners s.r.o., která Vás bude přímo kontaktovat. Doba uchování: Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, KS Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku realitní kanceláři. Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů:
Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.
Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

DWeis.cz
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram