Omezení předkupního práva spoluvlastníků

Nová právní úprava nabyla účinnosti 1. 7. 2020. Byla-li tedy uzavřena kupní smlouva po 1. 7. 2020 včetně, vztahuje se na tuto smlouvu již novela občanského zákoníku.

Novela se vrátila k původnímu znění účinnému od roku 2014, která stanoví předkupní právo spoluvlastníků pouze v časově a osobně omezeném rozsahu. Předkupní právo mají spoluvlastníci pouze v případě, že spoluvlastnictví vzniklo bez jejich možnosti od počátku ovlivnit vzájemná práva a povinnosti, typicky tedy půjde o dědění. V takovém případě pak mají spoluvlastníci předkupní právo, avšak pouze po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Předkupní právo mají i v případě, že jeden ze spoluvlastníků bude převádět svůj podíl i bezúplatně, tedy darovat.

Na druhou stranu toto zákonné předkupní právo nebude omezeno jen na nemovitosti, ale týká se všech věcí, tedy i movitých (např. automobilu).

Nové znění občanského zákoníku naleznete pod paragrafy č. 1124 a 1125.

DWeis.cz
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram