Právní služby

Spolupracujeme s advokáty, kteří se věnují realitnímu právu a jsou velmi zkušení a orientovaní v této problematice.
místnost

Prodej, pronájem či jakékoliv jiné nakládání s nemovitostí s sebou nese potřebu právně tyto situace popsat. Dobře sepsanou smlouvou lze předejít mnoha následným komplikacím, statistiky hovoří o tom, že kolem 90% následných sporů, reklamací a dohadů vyplývá z nedostatečně popsaných smluvních podmínek.

Zákony, předpisy a vyhlášky související s vlastnickými či nájemními vztahy se mění a vyvíjejí a někdy může být složité a časově náročné se v nich v celé šíři souvislostí zorientovat.

Spolupracujeme s advokáty, kteří se věnují realitnímu právu a jsou velmi zkušení a orientovaní v této problematice.

Nejčastěji je potřeba zajistit:

 • Sepsání kupní nebo nájemní smlouvy
 • Poskytnutí advokátní úschovy
 • Zasmluvnění práv zapisovaných do katastru nemovitostí (různá věcná břemena – např. věcné břemeno dožití, cesty a průjezdu, používání studny apod.)
 • Zajištění předkupního práva

Každá transakce je unikátní a přináší mnoho otázek.

Nejčastější z nich uvádíme:
Prodej – koupě – vlastnictví nemovitosti:

 • Co všechno musí obsahovat kupní smlouva? A co ve smlouvě mohu změnit?
 • Je potřeba pro prodej/koupi mít tzv. energetický štítek (PENB)?
 • Co to je AML formulář?
 • Kdy je smlouva platná a kdy je účinná?
 • Jak a kdy uplatnit předkupní právo?
 • Je lepší advokátní, notářská nebo bankovní úschova?
 • Bydlím v zahraničí, ale potřebuji prodat nemovitost v ČR – jak to zařídit?

Pronájem nemovitosti:

 • Jak vypovědět nájemní smlouvu (ať už jde o nájemníka či pronajímatele)?
 • Jaké opravy musí hradit nájemník ze svého? A jaké vlastník?
 • Kdy musí majitel vrátit kauci?
 • Může mít v pronajatém bytě nájemník trvalé bydliště?
 • apod.

Další situace:

 • Jak mohu zřídit věcné břemeno?
 • Jak vypořádat spoluvlastnictví nemovitosti?
 • Mohu napsat nemovitost na nezletilé děti?
 • Jak vypořádat SJM?
 • Vlastním část domu, ale nebydlím tam – musím platit opravy?
 • Kdy se musí založit SVJ (sdružení vlastníků jednotek)?

Kontaktujte nás
DWeis.cz
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram